پوست الکترونیکی منعطف جایگزینی برای گوشی موبایل - LOGECT Publisher

درست در زمانیکه رقابت شديدی بین شرکت های سازنده گوشی تلفن همراه در طراحی و ارائه برجسته ترین گوشی به لحاظ کیفیت لمسی ديده می شود، شرکت نوکيا به فکر طراحی نوعی گوشی لمسی قابل پوشیدن برای کاربر، افتاده.

*
محققین دانشگاه کمبریج بر روی ساخت ورقه الکترونیکی نازک که بتواند کار يک پنل لمسی گوشی موبايل را انجام دهد، کار می کنند. نوکیا به عنوان يک شرکت طرفدار این طرح می خواهد آينده این ورقه های الکترونیکی طلايی را (که دارای 9 دکمه لمسی است) به آينده گوشی های شرکت خود متصل کند.

*
ورقه ای نازک با داشتن یک صفحه نمایشگر OLED منعطف که می تواند همانند دستکشی بر روی دست کاربر تلفن همراه کشيده شود، طرحی است که نوکیا در ذهن خود پرورانده.

*
هنوز مشخص نیست که چه زمانی اين پوست الکترونيکی هوشمند به عنوان محصولی قابل استفاده به نوکيا عرضه شود.اما ایده لمس سطحی به ضخامت پوست که کار گوشی تلفن همراه را انجام می دهد هم جالب است.

*

پوست الکترونیکی منعطف جایگزینی برای گوشی موبایل - LOGECT Publisher پوست الکترونیکی منعطف جایگزینی برای گوشی موبایل - LOGECT Publisher پوست الکترونیکی منعطف جایگزینی برای گوشی موبایل - LOGECT Publisher پوست الکترونیکی منعطف جایگزینی برای گوشی موبایل - LOGECT Publisher


Read more (locally) ...


Partner : Narenji

--------------------------------------------------

LOGECT Publisher Network™ (beta) is a Service that allows others to publish their syndicated content by RSS Feeds.

Similar Threads: