کلیک یک برنامه هفتگی علمی درباره موضوعات مختلف کامپیوتر و تکنولوژیهای نو است. بررسی وقایع و پیشرفتهای فناوری اطلاعات، محتوای اصلی این برنامه را تشکیل میدهد. ترفندهای کامپیوتری، آموزش و رفع اشکالها، معرفی وبسایت ها و گفت وگو با فناوران، پژوهشگران و متخصصان این علوم از بخشهای دیگر این برنامه است


BBC Persian - دانلود برنامه کلیک - 10.09.2010
دانلود برنامه کلیک فارسی محصول بی بی سی فارسی

Download Persian Click - BBC Persian - 10.09.2010 - Downloads

Watch Demo :Download


Publisher : bbcPersian.com/Click
Language : Persian
File Type : FLV

آرشیو برنامه های پیشین


Similar Threads: