فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود


فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود


این که فیسبوک کلی از همه ما اطلاعات دارد و از این اطلاعات برای تبلیغات هدفمند (در خوشبینانه ترین حالت) استفاده می کند خبر جدیدی نیست؛ اما ظاهراً این شبکه اجتماعی قصد دارد برای رسیدن به درک بهتری از شخصیت و تفکرات کاربرانش یک گام پیشتر هم برود.

گزارش شده فیسبوک در حال آزمایش یک فناوری جدید است که انواع فعالیت های کاربر را رصد کرده و آنها را جمع آوری می کند. جالب است که حتی حرکات نشانگر موس کاربر هم از چشمان این فناوری دور نمی ماند تا از جزئی ترین عملکرد و تفکر او غفلت نشود.


این اطلاعات قرار است در مقاصد مختلف به کار گرفته شود از توسعه محصول گرفته تا تبلیغات. فناوری جدید می تواند نشانگر موس را دنبال کند تا بفهمد چه مطالبی بیشتر نظر کاربر را جلب می کنند. به علاوه در مورد کاربران موبایل هم می تواند اخباری که دنبال می کنند را بسته به زمان های مختلف رصد کند.


فیسبوک در توضیح این فناوری گفته: «مثل بیشتر وب سایت ها، ما هم آزمایش های مختلفی انجام می دهیم تا مطمئن شویم همیشه بهترین تجربه ممکن را در اختیار کاربران مان قرار می دهیم. این آزمایش ها شامل گرایش ها و نحوه تعامل مردم با سایت می شود تا از نتایج حاصله برای تولیدات آتی استفاده شود. ما این اطلاعات را با هیچ کس بیرون فیسبوک به اشتراک نمی گذاریم، به علاوه از آنها به جهت مقاصد تبلیغاتی هم استفاده نمی کنیم.»


از اینجا به بعد با کاربر است که توضیحات فیسبوک را بپذیرد یا با توجه به وقایع این چند وقت و اجبار قانونی شرکت های بزرگی مثل گوگل و فیسبوک برای همکاری با سازمان های امنیتی ایالات متحده، خیلی این حرف های به اصطلاح اعتماد زا را جدی نگیرد. شما جزو کدام دسته اید؟
فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود
فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شود فیسبوک برای تحلیل شخصیت شما از رصد نشانگر موس تان هم غافل نمی شودادامه مطلب


Similar Threads: