گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد


گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد


دیروز گوگل در همایش «ایده ها» از مجموعه ابزارهایی برای نهادهای عام المنفعه و غیر انتفاعی پرده برداشت که برای مقابله با حملات موسوم به محروم سازی از سرویس، یا DDoS به کار می رود. در این نوع حمله به راحتی می توان یک وب سایت را بدون باقی گذاشتن ردی از خود از کار انداخت.

DDoS از مشکلات همیشگی سایت های کوچک به شمار می رود و حالا گوگل با معرفی پروژه شیلد قصد جلوگیری از آن را دارد. این پروژه خدماتی برای کاهش توفیق DDoS به سایت های مختلف ارائه می کند.


ابزار جدید در قالب پروژه بزرگ PageSpeed این شرکت تعریف شده که طی آن ابزارهایی برای افزایش سرعت بارگذاری سایت در اختیار توسعه دهندگان قرار می گیرد. وب سایت هایی که توسط پروژه شیلد میزبانی شوند تحت ساختار PageSpeed هم خواهند بود و به گوگل اجازه می دهند در صورتی که با حمله مواجه شدند از آنها محافظت کند؛ البته مگر اینکه حمله آن قدر قوی باشد که کل سایت های پروژه PageSpeed را از کار بیندازد.


مدل عملکرد این پروژه شبیه سرویس های موجود DDoS مثل Cloudflare است، با این تفاوت که بیشتر سایت هایی که اخیراً به سرویس PageSpeed آمده اند در اندازه های کوچک بوده اند. گوگل به همراه ابزار مقابله با DDoS، یک نقشه حملات دیجیتال هم منتشر کرده حمله های DDoS در سطح جهان را نشان می دهد.


اگر صاحب وب سایتی بوده یا هستید برای مقابله با DDoS از چه راهکاری استفاده می کنید؟
گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد
گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کرد گوگل پروژه شیلد را به منظور کمک به وب سایت ها برای مقابله با حملات DDoS راه اندازی کردادامه مطلب


Similar Threads: