سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند


سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند


سازمان امنیت ملی آمریکا از یک طرف هر چه از دستش بر می آید می کند تا به اطلاعات بیشتری از وب وندان دست پیدا کند؛ از سمت دیگر بی احتیاطی خود کاربران و اهمیت ندادن شرکت ها همگی باعث می شود رمقی در تن حافظان امنیت فضای سایبر باقی نماند.

قبلاً در باب خیانت GPS به صاحبش شنیده بودیم حالا این وسط فقط این را کم داشتیم که بگویند از شر سنسور شتاب تلفن تان هم در امان نیستیم. با این سنسور می شود پیدا تان کرد؛ می پرسید چطور؟


محققان دانشگاه استنفرد آمریکا می گویند هر شتاب سنج نسبت به اندازه استاندارد قدری خطا دارد که مقدارش برای هر تلفن منحصر به فرد است. این مقدار قابل محاسبه است و می توان مثل ردی آن را دنبال کرد و مکان تلفن را پیدا کرد.


بدتر این که از قرار معلوم ردیابی از طریق شتاب سنج کار سختی نیست و برای اثبات این مدعا محققان استنفرد یک وب سایت طراحی کرده اند که اگر با تلفن خود وارد آن شوید جزئیات حرکت شما با موبایل را هم می گوید.


اگر تلفن هوشمند دارید حتماً به این وب سایت سر بزنید و از نتیجه بگویید. نظرتان درباره آن چیست؟
سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند
سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنند سنسور حرکتی تلفن های هوشمند، شما را قابل ردیابی می کنندادامه مطلب


Similar Threads: