هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند


هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند


ما این همه از خطرات بالقوه و بالفعل بد افزارهای موبایل گفته ایم اما کو گوش شنوا. بد افزار نویسان هیچ هدفی جز کسب پول ندارند و پول هم جایی خوابیده که آدم بیشتری در آن پیدا شود. وقتی روز به روز آمار استفاده از پلتفرم های موبایل افزایش می یابد، تغییر مسیر خرابکاران به این سمت امر دور از ذهنی نخواهد بود.

یک مشکل بزرگ در دنیای موبایل، محبوب ترین پلتفرم آن است؛ اندروید به واسطه باز متن بودن، هدف راحت تری نسبت به سیستم عامل های بسته iOS و ویندوز فون به حساب می آید. هر چه هم گوگل تلاش کند باز پر کردن سوارخ های این سیستم عریض و طویل که از تلفن همراه تا یخچال را هدایت می کند شدنی نیست.


با این حال برای همه این بسترها کلی نرم افزار خوب و مفید وجود دارد که تا حدی می توانند جلوی نابسامانی ها امنیتی دستگاه ها را بگیرند؛ اما یک تحقیق جدید نشان می دهد ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها و ویروس ها هیچ حفاظتی نمی شوند و گویی این نرم افزارهای امنیتی به چشم کاربران نمی آیند.


باز جای امیدواری دارد که همین تحقیق نشان داده اوضاع رو به بهبود است و ۳۲۵ میلیون دستگاهی که در ۲۰۱۳ از نرم افزارهای ضد بد افزار استفاده می کنند تا سال ۲۰۱۸ به ۱.۳ میلیارد دستگاه خواهند رسید. البته ظاهراً انجام دهندگان این بررسی، از یک عامل مهم غافل مانده اند و آن افزایش تعداد دستگاه های همراه تا آن سال است. باید دید نسبت ۲۰ به ۸۰ که امروز حاکم است آیا تا ۲۰۱۸ بهتر می شود؟


شما برای تامین امنیت دستگاه های موبایل تان از چه روش هایی استفاده می کنید؟
هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند
هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اند هنوز ۸۰ درصد تلفن های هوشمند در برابر بد افزارها بی دفاع اندادامه مطلب


Similar Threads: