امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده


امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده


تبلیغات اینترنتی منبع درآمد اصلی گوگل به حساب می آید و حالا این شرکت تغییراتی در قوانین استفاده از خدمات اش به وجود آورده که به این شرکت اجازه می دهد از تصویر پروفایل کاربرانش برای تبلیغات اینترنتی استفاده کند.

خود گوگل آنها را اینگونه توصیف می کند که نظرات، پلاس ها و نقد و بررسی شما را در کنار تبلیغات اینترنتی به دوستان تان نشان می دهد تا آنها نیز از نظر شما در مورد آن محصول مطلع شوند. اما در واقع این استفاده از تصویر کاربران، برای تشویق دوستان آنها جهت خرید یک محصول اینترنتی است.


این نمایش تصاویر، محدود به حلقه دوستان شما در سرویس گوگل پلاس خواهد بود، اما به هر حال احتمالا این موضوع به مذاق کاربران زیادی خوش نخواهد آمد که از تصویر پروفایل آنها در تبلیغات اینترنتی استفاده شود.


خود گوگل نیز به خوبی از این موضوع مطلع است و این گزینه را در اختیار کاربران قرار داده تا این سیستم را برای پروفایل شان غیر فعال کنند. برای این موضوع کافی است به این صفحه مراجعه نموده و این کار را انجام دهید.


اما به هر حال بسیاری از کاربران از این موضوع و وجود چنین گزینه ای مطلع نخواهند شد و گوگل با این روش جدید از توصیه کاربران برای تبلیغ محصولات استفاده خواهد کرد.


نظر شما در این مورد چیست؟
امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده
امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آینده امکان استفاده از تصویر شما در تبلیغات گوگل از ماه آیندهادامه مطلب


Similar Threads: