۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیک


۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیک


در چند سال اخیر آن قدر از رسانه های مختلف در باب فواید بانکداری الکترونیک دیده و شنیده اید که نیازی به تکرار مکررات و واضحات نیست. اما طبیعتاً هر دست-ساخته بشری در کنار مزایا،مضررات و همراه با ساده کردن ها، خطراتی هم در پی دارد. فناوری های نوین هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند.

بانکداری الکترونیک نیز با مخاطراتی همراه است، کما اینکه بانکداری سنتی هم خطراتی داشت و دارد. حتماً زیاد شنیده اید که پول افراد را پس از خروج از بانک زده اند یا کارت بانک کسی را دزدیده و از آن سوء استفاده کرده اند. پس مسئله بود و نبود خطر نیست؛ آنچه مهم است نحوه مواجهه با آن و آموزش استفاده صحیح از یک فناوری است. در این نوشتار قصد داریم به ۸ نکته ابتدایی برای به حداقل رساندن مخاطرات پیش رو در بانکداری الکترونیک بپردازیم. ادامه مطلب را میهمان نگهبان باشید.


ادامه مطلب
۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیک ۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیک ۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیک ۸ نکته ضروری برای استفاده از بانکداری الکترونیکادامه مطلب


Similar Threads: