تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s


تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s


چند روز پیش به نقل از انجمن هکرهای اروپا گفتیم که ظاهراً با استفاده از چاپ اثر انگشت روی کاغذ نازک لاتکس می توان سیستم Touch ID آیفون را دور زد. مثل اینکه خیلی ها مشتاق انجام دادن چنین کاری بوده اند که یکی از آن هکرها کل فرآیند را به تصویر کشیده و د رواقع به آموزش این کار پرداخته.

او توضیح داده که ابتدا فکر می کرده با یک روند یک یا دو هقته ای مواجه است ولی در عین ناباوری از ابتدا تا انتها حدود ۳۰ ساعت وقت گرفته. تازه این برای اولین بار و به صورت آزمون و خطا بوده و اگر از ابتدا مسیر و لوازم مورد نیاز را بدانید نصف این زمان بیشتر لازم نیست.

بیشتر از این توضیح نمی دهیم و از اینجای مطلب را به دست این هکر آلمانی می سپاریم. خودتان ویدیو را تماشا کنید.
با پشتیبانی: آی ویوید
دانلود ویدیوتماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s
تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5s تماشا کنید: گام به گام تا دور زدن اسکنر اثر انگشت آیفون 5sادامه مطلب