ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید


ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید


رمز قوی و اُست و قرص داری برای ایمیل تان انتخاب کرده اید؟ همیشه مراقب امنیت داده های شخصی خود هستید؟ تا سازمان امنیت ملی آمریکا هست خیلی دل تان را خوش نکنید، قامت NSA در دنیای دیجیتال تقریباً از هر سدی بلندتر است و هر طور شده از آن عبور می کند.

حتماً خوب به خاطر دارید که بین کشورهای خارجی (برای آمریکایی ها)، ایران در صدر رصدهای NSA قرار داشت و از این بابت موضوعات مرتبط با آن و افشاگری های ادوارد اسنودن ، برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است... باقی را در ادامه مطلب پی بگیرید تا اخبار جدیدی از این افشاگری ها را بخوانید.


ادامه مطلب
ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید
ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آید ادامه اسناد افشا شده توسط اسنودن: Nsa تقریباً از پس شکستن هر رمزی بر می آیدادامه مطلب


Similar Threads: