نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ


نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ


اگر نمایه شما در فیسبوک عمومی نباشد٬ قاعدتا کسی نباید بتواند بر روی دیوار شخصی تان چیزی ارسال کند. اما خلیل شریطه٬ که خود را یک متخصص آی تی از فلسطین معرفی می کند٬ مدعی است که باگی را کشف کرده که با آن هر کسی می تواند روی دیوار شخصی دیگران محتوا ارسال کند.


طبق ادعای خودش٬ این باگ را برای فیسبوک ارسال کرده ولی این شرکت به جای جدی گرفتن آن٬ به او گفته که مشکل خاصی نیست و آن را باگ نمی داند.


او ابتدا با استفاده از این باگ بر روی دیوار شخصی سارا گودین که از دوستان زاکربرگ و اولین خانم عضو فیسبوک است٬ مطلبی ارسال کرد و بعد از اطمینان از وجود باگ٬ ماجرا را از طریق سرویس اطلاع رسانی وایت هت که فیسبوک برای محققین امنیتی راه انداخته٬ گزارش کرد.


اما کارشناس فیسبوک به خاطر اینکه محتواهای دیوار خانم گودین تنها برای دوستانش به نمایش در می آید٬ آن را مشاهده نکرد و با وجود اسکرین شات های دریافتی٬ ادعای شریطه را اشتباه خواند. در نتیجه شریطه هم تصمیم گرفت با استفاده از همین باگ٬ مطلب را به شخص مارک زاکربرگ اطلاع دهد.
نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ
دقایقی بعد از این کار٬ یکی دیگر از کارشناسان فیسبوک با او تماس گرفت و خواهان ارائه جزئیات در مورد باگ مورد نظر شد. سپس برای مدتی حساب او تعلیق و دوباره آزاد گردید اما فیسبوک به خاطر اقدامش به ارسال ماجرا روی دیوار شخصی زاکربرگ که ناقض قوانین پرداخت جایزه بابت کشف باگ ها قلمداد شده٬ دیگر مبلغ ۵۰۰ دلاری جایزه را شامل حالش نمی داند.کسب و کار خوبی دارید آقای زاکربرگ!


نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ
نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگ نادیده گرفتن یک باگ امنیتی توسط فیسبوک٬ و استفاده یابنده از آن برای اطلاع رسانی به خود زاکربرگادامه مطلب


Similar Threads: