با کودکان Def Con آشنا شوید


با کودکان Def Con آشنا شوید


همین تازگی کنفرانس های Black Hat و Def Con برگزار شدند و هکرها، آخرین دستاوردهای خود را در آنجا به نمایش گذاشتند. شاید فکر کنید افراد حاضر در این دو کنفرانس به واسطه دانش زیاد، سن و سالی از آنها گذشته و مویی سپید کرده اند؛ ولی بر خلاف این تصور بسیاری از شرکت کنندگان در نوجوانی به سر می برند و هنوز بالغ نشده٬ راه رسم بزرگترها را به خوبی یاد گرفته اند.

ادامه مطلب را کلیک کنید تا با چند تن از این کودکان کنجکاو و آینده دار آشنا شوید.

ادامه مطلب
با کودکان Def Con آشنا شوید
با کودکان Def Con آشنا شوید با کودکان Def Con آشنا شوید با کودکان Def Con آشنا شوید با کودکان Def Con آشنا شویدادامه مطلب


Similar Threads: