دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps


دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps


دانشگاه تگزاس یک دلیل دیگر به دریانوردان داده تا چشم بسته به سیستم موقعیت یاب جهانی GPS اعتماد نکنند. به خصوص دارندگان قایق های تفریحی لوکس که می توانند طعمه های چرب و نرمی برای افرادی با نیات سوء باشند.

روش کار چگونه است؟

دانشجویان دانشگاه تگزاس با استفاده از ارسال سیگنال جعلی برای قایق ها٬ موفق به گول زدن هدایت کننده قایق شدند. به این صورت که با دستکاری موقعیت فعلی قایق و القای اینکه در مسیر صحیح قرار ندارد٬ سیستم هدایت قایق را مجاب به تغییر مسیر کردند. کاری که لزومی به آن نبود ولی در عمل سرنشینان را در مسیر مورد نظر هکرها قرار داد. با پشتیبانی: آی ویوید
دانلود ویدیو

به همین سادگی٬ امکان هک کردن GPS و به اشتباه انداختن سیستم هدایت کننده قایق وجود دارد. البته هنوز دزدان دریایی به جایی نرسیده اند که قادر به انجام کاری مشابه باشند. ولی تصور اینکه GPS قایق شما در میانه آب ها دستکاری شود و با یک تصحیح مسیر غیرضروری٬ در بی خبری کامل به سمت دام افراد نا به کار بروید٬ ترسناک است.

ناخدای قایق ۸۰ میلیون دلاری که توسط یک دستگاه ۳۰۰۰ دلاری هک شد٬ همراه با محققین دانشگاه تگزاس روی عرشه حضور داشت و حملات آنها به GPS قایق را مشاهده می کرد ولی در اصل هیچ چیز غیرعادی که توجه او و خدمه اش را جلب کند٬ بر سیستم ها دیده نمی شد.

حال در نظر بگیرید که استفاده از روشی مشابه برای تغییر دادن مسیر کشتی های تجاری و هواپیماهای مسافرتی که تقریبا همگی به نوعی از GPS استفاده می کنند٬ ممکن است به فاجعه بینجامد.

دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps
دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gps دانشجویان دانشگاه تگزاس و هک کردن قایق با استفاده از نقص امنیتی gpsادامه مطلب


Similar Threads: