هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟


هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟


مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی امریکا و شرکت مک آفی گزارشی را منتشر کرده اند که عدد بزرگی در آن مشاهده می شود. طبق تخمین صورت گرفته٬ جرائم کامپیوتری هر ساله رقمی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار را به دولت و کسب و کارها در امریکا تحمیل می کنند.

جالب اینجا است که عدد اشاره شده٬ از پیش بینی قبلی بسیار پایین تر است. تا قبل از این رقم ۱ تریلیون دلار یعنی ۱۰ برابر عدد فعلی٬ تخمین زده می شد.

سرقت دارایی های معنوی از شرکت های خصوصی و یا دولت ها و پول های رد و بدل شده به این واسطه٬ از بزرگترین نقل و انتقال های ثروت در تاریخ بشر به شمار می رود و افراد و گروه های مختلفی همیشه با دزدی اینترنتی و سایر جرائم٬ برای خود منابع مالی تامین می کنند.


در چنین فضایی٬ حتی شرکت هایی به وجود آمده اند که در زمینه کشف حفره های امنیتی و فروش آنها به سازمان های اطلاعاتی فعال هستند و اعداد نجومی از این بابت به جیب می زنند.


مک آفی پیش از این در گزارشی که با همکاری دانشگاه پوردو تهیه شده بود٬ هزینه کلی جرائم سایبری برای شرکت ها در سر تا سر دنیا را ۱ تریلیون دلار در سال تخمین زده بود. به نظر می رسد در عصر دیجیتال٬ بزرگترین بازار غیر قانونی -و البته سیاه- دنیا دور و بر ما شکل گرفته باشد و به همین دلیل است که نمی توانیم نسبت به امنیت آنلاین خود بی تفاوت باشیم.

هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟
هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟ هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟ هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟ هزینه تحمیلی جرایم کامپیوتری به دولت ها و شرکت ها چقدر است؟ادامه مطلب


Similar Threads: