Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata


Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata


یادتان هست که نگهبان چندی پیش در مطلبی به توضیح Metadata پرداخت؟ حالا نخبه های دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن روش NSA در زمینه شناسایی روابط افراد از روی تماس های تلفنی و ایمیلی و تعداد آنها٬ یک برنامه تصویرساز ساخته اند.

هر چند هنوز مشخص نیست که NSA غیر از متادیتا دقیقا چه اطلاعاتی را جمع آوری می کرده ولی جمع آوری داده های مورد اشاره در مقاله قبلی٬ قطعی به نظر می رسد.


در همین زمینه شما می توانید با وصل کردن حساب جیمیل خود به ابزار Immersion که محققان دانشگاه ام آی تی ساخته اند٬ یک تصویر کلی از چگونگی پردازش و ربط دادن افراد با توجه به تماس های ایمیلی شان به دست بیاورید.


از این نمودار جزیره ای می شود برداشت کرد که:


-آژانس امنیت میلی امریکا می تواند تیم ها و رهبران آنها را شناسایی کند.- دایره های بزرگ بدون هیچ اتصالی با بقیه٬ نشان دهنده ارتباطاتی هستند که به خوبی مخفی نگه داشته شده و احتمالا مهم هستند.
هر دو این موارد می تواند به محدود شدن دایره مظنونین و جستجوی هدفمندتر کمک کند. یعنی کلید تجسس های NSA متادیتا است و بر این اساس ابتدا با استفاده از تعداد تماس ها و الگوی آنها٬ روابط شناسایی می شود و سپس در صورت نیاز بر روی استخراج محتواهای رد و بدل شده تمرکز می شود. البته این فقط یک نمایه ساده از کارکرد متادیتا است.


Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata
Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadata Immersion ابزار دانشگاه ام آی تی برای به تصویر کشیدن الگوی روابط با استفاده از Metadataادامه مطلب


Similar Threads: