افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟


افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟


از زمان افشا شدن ماجرای جاسوسی آژانس امنیت ملی امریکا (Prism) از کاربران خارجی شرکت های فناوری بزرگ بحث های مختلفی درباره ماهیت، چگونگی عملکرد و حوزه پوشش این برنامه نظارتی-جاسوسی در گرفته که در نگهبان به گوشه ای از ابهامات پیرامون آن پرداختیم.

در برخی مقالات مرتبط، اشاره شده بود که پریسم نه راهی برای جمع آوری اطلاعات از شرکت های امریکایی، بلکه یک ابزار داخلی برای تحلیل چنین اطلاعات بوده. و در برخی دیگر از مقالات، به واسطه اینکه شرکت ها (در اصل هر 9 شرکت یاد شده در گزارش) "دسترسی مستقیم NSA به سرورهای خود" را قویاً رد کرده بودند، اشاره شده بود که جمع آوری اطلاعات از طریق مداخله در ارتباطات کابلی صورت می گرفته.

به نظر می رسد هر دوی این موارد توسط اسلایدهای داخلی NSA قابل رد باشند. به اسلاید جدید که در زیر آمده توجه نمایید:

افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟
همان طور که در کادر بالا تحت عنوان Upstream مشاهده می کنید، در واقع جمع آوری اطلاعات از طریق مداخلات کابلی بخشی از برنامه آژانس امنیت ملی امریکا بوده ولی این فرآیند جدای از پروژه پریسم دنبال می شده و نه در داخل آن.

در اصل کادر پایینی در اسلاید بالا است که نشان می دهد تحلیلگران NSA تشویق شده اند که از هر دو تکنیک، یعنی مداخلات کابلی و دسترسی مستقیم به سرور شرکت ها، برای جمع آوری داده ها استفاده کنند که مورد دوم در برنامه پریسم گنجانیده شده.

گزارش اصلی گاردین باعث شد که 9 شرکت فناوری که در گزارش به آنها اشاره شده، همگی از وجود برنامه ای به نام پریسم ابراز بی اطلاعی و شرکت در آن را رد می کنند. اما اسلاید بالا چیز دیگری را نشان می دهد.

انتظار می رود در روزهای آینده با افتادن نورافکن های بیشتری بر روی پریسم، چشم اندازی بسیار کامل تر از نحوه اجرای آن و نیز سایر عملیات های نظارتی-جاسوسی ارائه شود. ولی در حال حاضر به نظر می رسد شرایط برای شرکت های فناوری، بغرنج تر از قبل خواهد شد.

افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟
افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟ افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟ افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟ افشای ابعاد جدید در پرونده جاسوسی دولت امریکا: آیا 9 شرکت بزرگ دنیای فناوری دروغ می گویند؟ادامه مطلب


Similar Threads: