به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه


به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه


همان طور که دیروز در نگهبان خواندید آژانس امنیت ملی امریکا (NSA) در جریان برنامه ای موسوم به PRISM از گوگل، فیسبوک و سایر غول های فناوری خواسته تا دسترسی کامل این نهاد به داده های کاربران خارجی شان را فراهم کنند ولی گویا شرکت های مزبور (لااقل گوگل و فیسبوک) سعی کرده اند با استفاده از ایجاد سیستم هایی که داده ها را پیش از ارسال به مراکز قانونی جداسازی می کنند، به نوعی کاربران بی گناه خود را از این نظارت یا به تعبیری جاسوسی در امان نگه دارند.

مطلب فوق را افرادی گفته اند که به ادعای خودشان، به این سیستم های پیاده شده در شرکت های مذکور، نزدیک هستند. اما آیا این همکاری که انتقادهای زیادی را بر انگیخته، واقعاً همان طور که ادعا می شود، فقط برای بالا بردن امنیت شهروندان امریکایی صورت پذیرفته؟

در ادامه با نگهبان همراه باشید.

ادامه مطلب
به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه
به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبه به بهانه برنامه جاسوسی دولت امریکا از کاربران خارجی شرکت های بزرگ فناوری: ابهام همه جانبهادامه مطلب


Similar Threads: