گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند


گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند


زمانی که قرار می شود انگشت اتهام را به سوی عامل اصلی نفوذهای امنیتی بگیریم، شاید باید ابتدا به خودمان اشاره کنیم.

هشتمین گزارش سالانه Symantec با عنوان "هزینه سالانه رخنه اطلاعاتی" نشان می دهد که اشتباهات صورت گرفته توسط کارکنان شرکت ها، منجر به دو سوم یعنی 66 درصد از رخنه های امنیتی شده. این در حالی است که معمولا اکثر گزارش ها بر نقش بدافزارها تاکید می کنند ولی عامل انسانی را کم رنگ انگاشته یا نادیده می گیرند.

مشخص است که اشتباهات فردی -و غفلت از آنها و تکرارشان- بسیار گران تمام می شود. به نقل از بررسی سیمانتک، تعداد رخنه های صورت گرفته به سازمان ها درسال گذشته میلادی، 23,647 عدد بوده که به طور میانگین هر یک 130 تا 136 دلار هزینه ایجاد کرده اند. در آلمان و امریکا به ترتیب این هزینه ها 188 و 199 دلار بوده.

• شرکت های برزیلی بیشترین آمار رخنه به واسطه اشتباهات فردی را داشته اند در حالی که هند، بیشترین رخنه ها به واسطه نقص سیستمی را داشته.

• شرکت های آلمانی با بیشترین حمله های خرابکارانه مواجه شده اند و پس از آنها، شرکت های استرالیایی و ژاپنی.

• فرانسه و استرالیا بیشترین نرخ رویگردانی مشتریان به خاطر رخنه های امنیتی را داشته اند در حالی که برزیل و هند، بخشنده ترین مشتریان را دارند.

• شرکت های امریکایی با بیشترین افزایش هزینه به خاطر رخنه های امنیتی روبرو شده اند و شرکت های بریتانیایی نیز گفته اند که دستگاه های گم یا سرقت شده آنها، باعث بیشترین نفوذ ها بوده.

• شرکت های امریکایی و بریتانیایی بیشترین کاهش در هزینه های وارده تحت شرایط واکنش سریع به رخنه ها را رقم زده اند.

• و در آخر، کسب و کارهای امریکایی یا فرانسوی نیز بیشترین کاهش هزینه را پس از استخدام مشاورین برای بازسازی درزهای امنیتی، نشان داده اند.
در سرتاسر دنیا اهمیت عامل انسانی در عرصه امنیت به خوبی مشاهده می شود و باید در نظر داشت که در بحث امنیت شرکت ها، اشتباهات فردی می تواند عواقب به مراتب جدی تری نسبت به امنیت فردی داشته باشد.

گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند
گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوند گزارش سیمانتک: بیش از هکرها، اشتباهات فردی باعث نفوذهای امنیتی می شوندادامه مطلب


Similar Threads: