قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده


قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده


در نگهبان زیاد از اهمیت رمزهای عبور صحبت کرده ایم. به طور کلی مدیریت و نگهداری رمزهای عبور یکی از کارهای سخت و نسبتا پردردسر به حساب می آید. اما نظرتان چیست که یک قرص بخورید تا مشکل رمزهای عبورتان حل شود!؟

این ایده ای از گوگل است که با کمک موتورولا روی آن کار می کند. خانم دوگان که مدیر بخش پروژه های ویژه موتورولا است، می گوید ما روی قرصی کار می کنیم که می توان آن را بلعید. این قرص در بدن با کمک اسید معده تولید انرژی کرده و یک سیگنال ۱۸ بیتی تولید می کند که کل بدن شما را به یک پسورد تبدیل خواهد کرد! فعلا توضیح بیشتری در مورد قرص پسورد گوگل ارایه نشده اما با شنیدن آن یاد فیلم ماتریکس و قرص های سرنوشت ساز آن می افتیم.

ایده بعدی گوگل خالکوبی هایی است که نقش رمز عبور را ایفا می کنند. یک تاتوی الکترونیکی می تواند به عنوان سیستم تایید هویت استفاده شده و جایگزین رمزهای عبور فعلی شود.

قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده
همه این ایده ها نشان می دهد که شرکت های مختلف با چه جدیتی مشغول کار روی پیدا کردن راه حلی مناسب برای رمزهای عبور هستند و به نظر می رسد که تا چند سال آینده از دست حفظ کردن رمزهای عبور پیچیده و مختلف راحت می شویم.
قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده
قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آینده قرص و خالکوبی: جایگزین رمزهای عبور در آیندهادامه مطلب


Similar Threads: