اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند


اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند


سرقت تاریخی بانک در عصر دیجیتال اینگونه رقم خورد: بدون هیچ ماسکی، یا اسلحه ای، یا دوئلی با پلیس، فقط با چند کیبورد و یک نقشه هک فوق استادانه.

در دو عملیات سریع که اولی در 22 آذر 1391 و دومی در 1 اسفند همان سال انجام گرفت، یک تیم بین المللی از هکرها در مجموع 45 میلیون دلار را از بیش از 5000 خودپرداز در چهارگوشه دنیا دزدیدند. در نهایت 8 مظنون به دست داشتن در این عملیات ها، در 19 اردیبهشت 92 دستگیر شدند. با این حال، این سرقت پیچیده را باید بهتر شناخت و از آن درس گرفت.

در اینفوگرافیک ادامه مطلب، چگونگی این حمله برای شما به تصویر در آمده. با نگهبان همراه باشید.

ادامه مطلب
اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند
اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردند اینفوگرافیک: چطور هکرها در دو روز کاری، 45 میلیون دلار را از خودپرداز بانک ها به سرقت بردندادامه مطلب


Similar Threads: