کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد


کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد


حالا که فیسبوک بیش از یک میلیارد کاربر دارد، باید توجه داشت که بستری مناسب برای میلیارد ها حقه ها و دروغ هم هست. متاسفانه پست های دروغین و کلاهبردارانه زیاد هستند و با یک کلیک، حساب های کاربران را محلی برای ادامه رشد و شیوع خود می یابند.

فعالیت های فریبکارانه قرار نیست جایی بروند. در اصل این گونه اقدامات در حال افزایش اند و حقه های موجود در فضای رسانه های اجتماعی، 53 درصد این نوع فعالیت های فریبکارانه در سال 2012 را به خود اختصاص داده اند.

ما نمونه هایی از این حقه های فیسبوکی را در ادامه مطلب با شما مرور می کنیم، همراه نگهبان باشید.

ادامه مطلب
کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد
کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کرد کلیک نکنید: حقه های فیسبوکی که باید از آنها حذر کردادامه مطلب


Similar Threads: