دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران


دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران


بنیاد EFF در گزارش سال 2013 خود، هشدار داده که برخی از شرکت ها نباید برای نگه داری داده های شما مورد اطمینان قرار بگیرند و در مقابل، برخی حتی در دفاع از کاربران خود، در دادگاه ها هم حاضر می شوند.

18 شرکت دنیای تکنولوژی و وب در گزارش مذکور حضور دارند که تنها 6 تا از آنها توانسته اند 5 از 6 ستاره این ارزیابی را به دست آورند. این 6 شرکت در صورت لزوم، داده های شما را از دسترس دولت ها مصون خواهند داشت و حتی به نیابت از شما در محاکم قضایی حضور یافته و از حق سری ماندن اطلاعات مذکور، دفاع می کنند.

در گزارش سال 2013 بنیاد EFF، توییتر و Sonic.net تنها دو شرکتی بودند که 6 ستاره به دست آوردند، در انتهای طیف هم Verizonو MySpaceبی ستاره ماندن. Yahoo تنها یک ستاره برای دفاع از حقوق کاربرانش در دادگاه ها دریافت کرده و اپل و AT&T نیز با یک ستاره برای دفاع از حقوق کاربران در کنگره، در نزدیک آن هستند.

Dropbox تنها در دادگاه ها به دفاع از حقوق کاربرانش حاضر نمی شود ولی با 5 ستاره، در سایر حوزه ها عملکرد قابل تقدیری دارد. گوگل نیز در ارائه اطلاعات کاربران به دولت ها ستاره ای دریافت نکرده ولی در سایر بخش ها، 5 ستاره دارد. مایکروسافت نیز 4 ستاره دریافت کرده.

نتیجه کامل گزارش را در جدول زیر می بینید.
دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران
دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران
دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربران دراپ باکس، گوگل و توییتر؛ ستاره های درخشان حفاظت از داده های کاربرانادامه مطلب


Similar Threads: