آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید


آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید


نه!!! الان نباید این اتفاق می افتاد! ساعت 1.30 صبح است و شما باید این پروژه عظیم چندماهه را تا ۸ صبح به پایان برسانید. اما کامپیوتر ناگهان هنگ کرده و روشن نمی شود. بدتر اینکه طی دو ساعت گذشته هیچ یک از کارهای تان را هم ذخیره نکرده اید. زیرا دائم با خودتان می گوید: «بگذار این یک مورد را هم تمام کنم» و متاسفانه به کلی استفاده از دکمه Ctrl+S را از یاد برده اید. حال در جلسه فردا چه باید کرد؟ چطور می توانید خودتان را ببخشید، اگر نتوانید فایل های تان را برگردانید یا کارتان را سر وقت انجام دهید؟

البته امیدوارم که هیچ گاه در دام وضعیت بحرانی همانند آنچه که در جملات بالا تشریح شد، نیفتاده باشید یا اینکه در آینده هم چنین وضعیت فوق العاده ای انتظارتان را نکشد. اما متاسفانه همه ما داستانی شبیه به این و حتی شاید بدتر برای تعریف کردن داریم. و ناراحت کننده اینجا است که این اتفاق به دفعات تکرار هم می شود.

اجازه دهید به جای چنین صحبت های ناراحت کننده ای، به این موضوع بپردازیم که چگونه می توان از وقوع چنین مواردی و اتفاقات مشابه آن جلوگیری کرد؟ در ادامه مطلب با نگهبان همراه باشید، تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
متوسط


ادامه مطلب
آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید
آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنید آمادگی برای بازیابی اطلاعات در وضعیت فوق العاده: نکاتی که اکنون باید رعایت کنیدادامه مطلب


Similar Threads: