سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش


سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش


بر طبق گفته نیروی پلیس، تقریبا بر خلاف تمام جرائم در انگلستان و ولز، سرقت تلفن همراه در حال افزایش است. آمارهای جدید افزایش 8 درصدی "سرقت از اشخاص" که عبارتی رسمی برای سرقت خیابانی است را در سال 2012 نشان می دهد. این در حالی است که پلیس می گوید در کل، جرایم نسبت به سال قبل از آن 8 درصد کاهش یافته.

البته گزارش دیگری با نام "ارزیابی رسمی جرایم" نشان می دهد که سرقت از اشخاص اندکی کمتر از سال قبل شده؛ 575 هزار مورد در سال 2011 و 595 هزار مورد در سال 2012. ولی به نظر می رسد گزارش های میدانی پلیس موثق تر باشند. زیرا همه افراد در نظر سنجی ها شرکت نمی کنند ولی قربانیان حتماً گزارش سرقت را به پلیس می دهند.

90 درصد سرقت ها از اشخاص -که تنها جرم رو به افزایش است- از نوع "جیب بری" بوده طوری که قربانیان در لحظه وقوع متوجه آن نشده اند. اما به نظر می رسد علت این قضیه تا حدود زیادی مشخص باشد.

سال گذشته شهردار نیویورک بالا رفتن آمار دزدی های خیابانی را به دوش افرادی انداخت که آیفون ها و آیپدهای گران قیمت شان را با خود حمل می کنند. به نظر می رسد تعداد چنین افرادی در حال افزایش هم باشد و این چیزی نیست که تا پیش از زمان حاضر، نیروهای پلیس در این حجم با آن مواجه شده باشند.

در نتیجه، با افزایش تعداد دستگاه های موبایل که نتیجه مستقیم ورود به عصر پست پی سی است، لازم است کاربران این دستگاه ها که ماهیتی قابل حمل دارند نیز بیش از پیش رعایت جوانب احتیاط را کنند. زیرا گجت های آنها، هدف شماره یک سارقان خیابانی شده.

سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش
سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایش سرقت تلفن همراه در انگلستان، تنها جرم در حال افزایشادامه مطلب


Similar Threads: