9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها


9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها


در عصر دیجیتال، جایی که اطلاعات بشر به صورت آنلاین ذخیره می شوند، ارزشمندترین اطلاعاتی که یک فرد می تواند داشته باشد هویت و اطلاعات فردی اوست. این اطلاعات اگر به درستی محافظت نشوند، به دزد اطلاعات کمک می کنند تا خود را به جای قربانی جا بزند و به اطلاعات بانکی، کارت های اعتباری یا منابع دیگر اطلاعاتی او دسترسی پیدا کند.

هکرها با این نوع اطلاعات کارهای تخریب گرایانه بسیاری می توانند انجام دهند. از جمله می توان به پیدا کردن رمز ایمیل کاربر یا قطع کردن ترافیک اینترنت قربانی و ضبط اطلاعات انتقالی اشاره کرد. البته در مقابل این دزدهای عصر جدید نیز می توان ایستاد و از اطلاعات خود به خوبی مراقبت کرد. به همین منظور در این مطلب 9 روش برای مقابله با دزدهای اطلاعات را توضیح داده ایم. با ما در ادامه مطلب همراه باشید.
ادامه مطلب

9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها
9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها 9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها 9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرها 9 راه برای حفاظت از اطلاعات در برابر هکرهاادامه مطلب