بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager


بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager


تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بعد از مرگ چه اتفاقی برای اطلاعات شما در دنیای آنلاین می افتد؟ شاید هم دلتان می خواهد بعد از مدتی مراجعه نکردن به اکانت تان، از دستش خلاص شوید و اطلاعات آن برای همیشه از بین برود.

روز گذشته گوگل از امکان جدیدی پرده برداری کرد که Account Manager نام دارد و در بخش تنظیمات حساب کاربری گوگل شما قرار گرفته است.

در این بخش می توانید تنظیم کنید در صورتی که طی مدت زمانی مشخص به حساب گوگل تان وارد نشده اید (بین ۳ ماه تا ۱ سال) گوگل به افراد مورد اعتمادی که مشخص کرده اید اطلاع میدهد.

در این بخش می توانید تنظیم کنید که اطلاعات حساب گوگل شما شامل ایمیل ها، پلاس وان و… در اختیار فرد مورد اعتمادی قرار بگیرد و حتی می توان یک متن خودکار هم تعیین کرد که به صورت Auto Reply برای ایمیل های وارده بعد از این زمان کار خواهد کرد و می توانید از آن برای درج وصیت نامه استفاده کنید!

در پایان هم می توانید تنظیم کنید که پس طی مدت مشخصی حساب کاربری شما و اطلاعاتش برای همیشه از گوگل پاک شود.

می دانید که حادثه هیچ وقت خبر نمی کند!

بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager
بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager
بعد از مرگ ما حساب کاربری گوگل چه می شود؟ راه اندازی سرویس Inactive Account Manager


ادامه مطلب


Similar Threads: