تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه


تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه


وقتی صحبت از سلاح می شود به یاد تفنگ، موشک و… می افتیم. اما حالا ۶ ابزار امنیتی توسط نیروی هوایی آمریکا به عنوان سلاح تعریف شده اند.

تعریف جدید به پنتاگون اجازه می دهد تا بودجه بیشتری برای نرم افزارهای امنیتی تعیین کند و نشان می دهد که در دنیای جدید نرم افزارهای امنیتی چقدر اهمیت پیدا کرده اند.

نیروی هوایی آمریکا هم اکنون ۶۰۰۰ نیروی متخصص در بخش سایبر دارد و قرار است ۱۲۰۰ نفر جدید هم به تیم خود اضافه کند. آنها می گویند در حال حاضر با افزایش روز افزون حملات سایبر مواجه هستیم و لازم است که توجه بیشتری به این سو منعطف شود.

در حالی که شاهد گسترش ارتش های مجازی توسط کشورهای مختلف دنیا هستیم و کشورهای مختلف تلاش می کنند به اطلاعات محرمانه یکدیگر دسترسی یا آسیب وارد کنند، حالا نرم افزارهای امنیتی هم به عنوان سلاح شناخته می شوند.

فکر می کنید آینده جنگ های سایبری چگونه خواهد بود؟

تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه
تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه
تعریف ۶ ابزار امنیتی به عنوان اسلحه


ادامه مطلب


Similar Threads: