سطح بندی مطلب:
متوسط
اسکیمرهای نامریی برای سرقت اطلاعات کارت های عابربانک
اسکیمرها دستگاه های الکترونیکی کوچکی هستند که توسط سارقین روی دستگاه های خودپرداز نصب می شوند و تلاش می کنند تا اطلاعات کارت بانکی و رمز شما را سرقت کنند.
انواع متفاوتی از این اسکیمرها در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و پیش از این نیز در نگهبان با آنها آشنا شده اید. اما نوع جدید آنها تقریبا غیر قابل شناسایی شده است.
اسکیمرهای نامریی برای سرقت اطلاعات کارت های عابربانک
اسکیمرهای نامریی برای سرقت اطلاعات کارت های عابربانک
اسکیمرهای جدید آنقدر باریک و نازک هستند که درون شکاف ورودی کارت عابربانک قرار می گیرند و در عمل دیده نمی شوند. مدل جدید به راحتی اطلاعات کارت شما را از روی نوار مغناطیسی اش می خواند و در حافظه اش ذخیره می کند.
اسکیمرهای نامریی برای سرقت اطلاعات کارت های عابربانک
در کنار آن جناب سارق به رمز کارت عابربانک شما نیز نیاز دارد و به همین خاطر یک پد فلزی هم روی کی پد خودپرداز قرار می دهد. این کی پد دقیقا مانند کی پد اصلی خودپرداز است و به گونه ای روی آن قرار می گیرد که شما متوجه این موضوع نمی شوید که یک کی پد اضافه روی شماره های اصلی قرار گرفته و مشغول سرقت رمزعبور شما است.
کارشناس های امنیتی می گویند، پیشرفت اسکیمرهای موجود سبب شده که هنگام استفاده از خودپردازها لازم است دقت بیشتری داشته باشید و در صورتی که به چیزی مشکوک شدید از استفاده از خودپرداز خودداری کنید و به مسوول مربوطه اطلاع دهید.
اسکیمرهای نامریی برای سرقت اطلاعات کارت های عابربانک


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس 'خبر خوان' لوگکت

Similar Threads: