هزینه ها و خسارت جرایم سایبری

هزینه های تحمیل شده به شرکت های تجاری و سازمان ها بابت نفوذ و سرقت اطلاعات به شکل صعودی و با سرعت بالایی در حال رشد است. پیشرفت جرایم سایبری (شامل جرایم مربوط به اینترنت یا شبکه های داخلی شرکت ها) سالانه بیش از صدها میلیارد دلارضرر برای شرکت ها و صنایع به دنبال دارد.
در نمودار زیر می توانید میزان هزینه سالانه ای را که بابت نقصان های امنیتی بر شرکت های آمریکایی تحمیل می شود، ببینید.
هزینه ها و خسارت جرایم سایبری - لوگکت
وقتی شرکت ها مورد حمله واقع می شوند، هزینه ها به شکل سرسام آوری افزایش می یابند. تنها امسال شرکت های آمریکایی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار بابت نفوذ و حملات امنیتی هزینه کرده و خسارت دیده اند. این آمار توسط سازمان تحقیقات امنیت سایبری Ponemon استخراج شده اند. این عدد تقریبا سه برابر هزینه ای است که همین شرکت ها در سال ۲۰۰۶ بابت چنین حملاتی پرداخته اند.
لری پونمون رئیس انستیتو پونمون می گوید: «قابلیت آدم بدها برای ورود، سرقت و خروج به گونه ای که اصلا قابل ردیابی نباشد، به طرز شگفت آوری افزایش یافته. این مشکل بسیار بزرگی است و اوضاع رو به وخامت گذارده است.»
هزینه های تحمیل شده به شرکت های تجاری و سازمان ها بابت نفوذ و سرقت اطلاعات به شکل صعودی و با سرعت بالایی در حال رشد است. پیشرفت جرایم سایبری (شامل جرایم مربوط به اینترنت یا شبکه های داخلی شرکت ها) سالانه بیش از صدها میلیارد دلارضرر برای شرکت ها و صنایع به دنبال دارد.
هزینه ها و خسارت جرایم سایبری - لوگکت


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس خودکار 'شبکه انتشار' لوگکت

Similar Threads: