مبارزه جدی ژاپن با جرایم سایبری: ویروس بسازید، سه سال زندانی شوید!

به نظر می رسد که اولیای امور در ژاپن به اندازه کافی از دست ایمیل های اسپم و ویروس ها به تنگ آمده اند. زیرا به این نتیجه رسیده اند تنها راه مبارزه با این جرایم زندان است.
البته زندان تنها گزینه موجود برای کسانی که مرتکب جرایم رایانه ای چون ساخت ویروس یا ارسال ایمیل های اسپم با محتوای جنسی می شوند، نیست. اگر این افراد از پس پرداخت جریمه ۵۰۰ هزار ینی (تقریبا ۶۲۰۰ دلار) برآیند، می توانند از بند زندان خلاص شوند.
لایحه قانونی که توسط مجلس مشورتی ژاپن تصویب شده است، می گوید: تولید یا توزیع ویروس های کامپیوتری بدون دلیل قابل قبول، قابل مجازات با حکم زندان تا سه سال است. همچنین یادگیری یا نگهداری ویروس های کامپیوتری هم می تواند باعث مجازات زندان تا دو سال گردد.
قانون جدید همچنین اجازه می دهد که در جریان رسیدگی به تخلفات، اطلاعات را از کامپیوترهای سرور و کامپیوترهای متصل به آن کپی یا سرقت کرد. این کار به مسئولان پیگیری تخلفات اجازه می دهد از ISPها لاگ ارتباطات کاربران شان را درخواست کنند. آی اس پی هم موظف است که گزارش ارتباطات کاربران را طی ۶۰ روز گذشته ارائه کند.
این سومین باری بود که این قانون برای تصویب به مجلس ژاپن ارائه می شد. طی سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ این قانون از تصویب در مجلس بازماند. زیرا گروهی عقیده داشتند که برخی موارد قانون جلوگیری از جرایم سایبری، به صورت بالقوه مستلزم انجام برخی جرایم دیگر از سوی دولت است.
تصویب این قانون به ژاپن اجازه می دهد تا به عضویت کنوانسیون جرایم سایبری در آید. این معاهده بین المللی امکان همکاری اعضا برای مقابله با جرایمی که به شکلی با فعالیت های آنلاین در ارتباط هستند را فراهم می آورد. این عهدنامه بین المللی از سال ۲۰۰۴ با عضویت ۳۱ کشور آغاز به کار کرده است.
به نظر می رسد که اولیای امور در ژاپن به اندازه کافی از دست ایمیل های اسپم و ویروس ها به تنگ آمده اند. زیرا به این نتیجه رسیده اند تنها راه مبارزه با این جرایم زندان است. البته زندان تنها گزینه موجود برای کسانی که مرتکب جرایم رایانه ای چون ساخت ویروس یا ارسال ایمیل های اسپم با محتوای جنسی می شوند، نیست. اگر این افراد از پس پرداخت جریمه ۵۰۰ هزار ینی (تقریبا ۶۲۰۰ دلار) برآیند، می توانند از بند زندان خلاص شوند.
مبارزه جدی ژاپن با جرایم سایبری: ویروس بسازید، سه سال زندانی شوید! - لوگکت


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس خودکار 'شبکه انتشار' لوگکت

Similar Threads: