یک خبر بد: نرم افزاری که می تواند از روی عکس کلید شما آن را کپی کند

نرم افزار جدیدی به نام Sneakey یا کلید دزد، این امکان را به سارقان عزیز می دهد که تنها با استفاده از یک عکس کلید شما را کپی کنند. البته جالب اینجا است این عکس از هر فاصله ای می تواند گرفته شود.
در یک آزمایش، برنامه توانست از روی عکسی که توسط دوربین موبایل از فاصله ۶۰ متری گرفته شده بود، کلیدهایی بسازد که به راحتی کار کرده و درب را باز کنند. به گمانم بهتر باشد که بیشتر از پیش مراقب کلیدهای تان باشید. آنها را آزاد در دست نگرفته یا در مکان های عمومی روی میز رها نکنید.
یک خبر بد: نرم افزاری که می تواند از روی عکس کلید شما آن را کپی کند - لوگکت
یک خبر بد: نرم افزاری که می تواند از روی عکس کلید شما آن را کپی کند - لوگکت
خب، صاحب این برنامه چه کسی است؟ گروهی از دانشمندان دانشگاه UC سن دیگو. جالب اینکه دلیل انجام این ابداع بسیار ساده است. تنها هدف آنها دستیابی به وضوح و آشکار سازی از راه دور بوده است.
آنها ابتدا یک عکس خام از همان نوع کلید تهیه می کنند. برنامه تفاوت های میان عکس کلید شما را با عکس کلید خام مقایسه می کند و همین برای ساخت یک کپی کارآمد کافی است.
بگذارید امیدوار باشیم که این برنامه در اختیار همین دانشمندان باقی مانده و از آزمایشگاه خارج نگردد.
نرم افزار جدیدی به نام Sneakey یا کلید دزد، این امکان را به سارقان عزیز می دهد که تنها با استفاده از یک عکس کلید شما را کپی کنند. البته جالب اینجا است این عکس از هر فاصله ای می تواند گرفته شود.
یک خبر بد: نرم افزاری که می تواند از روی عکس کلید شما آن را کپی کند - لوگکت


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس خودکار 'شبکه انتشار' لوگکت

Similar Threads: