استفاده از حاشیه دیکشنری برای نگهداری امن رمزهای عبور!

سطح بندی مطلب:
متوسط
استفاده از حاشیه دیکشنری برای نگهداری امن رمزهای عبور! - لوگکت
همیشه گفته ایم که نوشتن رمزهای عبور بر روی کاغذ و نگه داری آن در اطراف کامپیوتر یک خطر بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است. اما این بار می خواهیم بگوییم که رمزهای عبورتان را در کشوی میز کامپیوتر و در حاشیه دیکشنری دم دست تان بنویسید!
وقتی که به فلیکر فکر می کنید چه کلمات ویژه ای به ذهن تان می رسند؟ مثلا photo aperture یا دروازه عکسها! هنگام استفاده از فیس بوک چه کلمه ای ممکن است به ذهنتان خطور کند؟ مثلا College یا دانشگاه. خب، این ارتباط کلمات می توانند سد بسیار مستحکمی برای محافظت از رمزهای عبور باشند!

برای هر یک از سایت هایی که در آنها اکانتی دارید، به دنبال یک کلمه مرتبط در دیکشنری انگلیسی و یا حتی لغت نامه فارسی باشید. به این شرط که آن را بتوانید همیشه در خاطر داشته باشید. حال رمزعبور مربوط به آن اکانت را دو حاشیه لغت نامه یا دیکشنری و در کنار کلمه مورد نظر بنویسید.
من وقتی به در حال استفاده از ایمیل کاری ام هستم، کلماتی مانند endless، ناتمام، تلاش و … در سرم چرخ می خورند. پس حاشیه این کلمات بهترین محل یادداشت رمزعبور ایمیل ام است!
نگران نباشید، اگر هم کسی این دیکشنری حاوی رمزهای عبور را ورق بزند، چیز زیادی دستگیرش نمی شود. زیرا تعداد رمزعبور می بیند که در کنار کلمات نامربوطی نوشته شده اند. حتی اگر از مطلب نگهبان را هم خوانده باشد و شیوه ذخیره رمزهای عبور را بداند. تازه اول کار است و باید کشف کند که شما چه سایتی را متناظر با این کلمه یا عبارت قرار داده اید! این هم کاری بسیار سخت و تقریبا ناممکن خواهد بود
فقط توجه داشته باشید کلمات ضمن اینکه به راحتی در خاطرتان می مانند، باید تا حد ممکن سخت و دور از ذهن باشند. مثلا نوشتن رمزعبور ایمیل در کنار کلمات نامه، صندوق پستی، mail یا Post Office انتخاب معقولی نخواهد بود!

استفاده از حاشیه دیکشنری برای نگهداری امن رمزهای عبور! - لوگکت


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس خودکار 'شبکه انتشار' لوگکت

Similar Threads: