ویروس کامپیوتری ۴۰ ساله شد

باید با خوشحالی (و شاید اندوه) به ویروس کامپیوتری بگوییم: تولدت مبارک! بله، چهل سال از تولد اولین ویروس کامپیوتری می گذرد و هنوز اولین دشمن اطلاعات و امنیت سیستم های کامپیوتری با قدرت روزافزون به فعالیت های اش ادامه می دهد! پس به جای اینکه کیک تولدی به شکل اژدهای هفت سر برای اش آماده کنیم و یا با آتش دوزخ شمع های اش را روشن کنیم، به داستان خلقت و رشد اش در طول زمان می پردازیم و آرزو می کنیم که هیچ گاه ملاقات اش نکنیم.

شاید برای تان جالب باشد که بدانید اولین ویروس کامپیوتری چه بود. طبق شواهد، اولین ویروس کامپیوتری در سال ۱۹۷۱ میلادی با نام Creeper به معنی خزنده تولید شد. کریپر هنگامی که بر روی صفحه ماشین های آلوده شده پیام «من کریپرام، اگه می تونی منو بگیر» را به نمایش گذاشت، اثرات جانبی بسیار قابل توجهی داشت. این ویروس آغازگر نبرد دیجیتالی بود که ما هم اکنون در آن زندگی می کنیم: جایی که شرکت ها سخت تر و سخت تر تلاش می کنند تا سوراخ ها و رخنه های سیستم های عامل و برنامه های شان را ببندند. در مقابل خالقان کدهای مخرب هم بیشترین سعی شان را به کار می برند که به درون آنها نفوذ کرده و استثمارشان کنند.

اما متاسفانه این جنگ چیزی بیشتر از یک استثمار و بهره کشی ساده است. وقتی بدانید که تعداد ویروس های کامپیوتری از ۱۳۰۰ وروس در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۲۰۰ میلیون عدد در سال ۲۰۱۱ رسیده است، چه احساسی به شما دست می دهد؟ و مهمتر اینکه همین طور که تعداد ویروس ها تغییر کرده، طبیعت آنها هم تغییر کرده و جهش یافته است. ویروس های اولیه بسیار ساده و کم آزار بودند. هدف از تولید بیشتر آنها هم نشان دادن توانایی طراح شان بود. اما نمونه های امروزی با انواع مختلف اهداف مخرب و جنایت کارانه تولید می شوند. هدف از آنها معمولا سرقت هویت و یا تولید شبکه های بات نت است.

اولین ویروسی که واقعا قابلیت بالقوه تجاری ویروس را آشکار کرد Melissa نام داشت که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. اولین ویروسی هم که برای تولید بات نت مورد استفاده قرار گرفت، به نام MyTob بود که در سال ۲۰۰۵ منتشر شد.

خب فکر می کنید این موجود در سالگرد تولد اش قرار است که کدام خاکریز امنیتی ماشین ها را فتح کند؟ بسیاری از افراد خبره و کارشناسان پیشبینی می کنند که میدان جنگ بعدی، تلفن های همراه هوشمند هستند!

اطلاعات مرتبط:


معرفی 50 ویروس مرگبار تاریخ کامپیوتر اطلاعاتی درباره بات نت کامپیوتر زامبی چیست و چگونه عمل می کند؟
باید با خوشحالی (و شاید اندوه) به ویروس کامپیوتری بگوییم: تولدت مبارک! بله، چهل سال از تولد اولین ویروس کامپیوتری می گذرد و هنوز اولین دشمن اطلاعات و امنیت سیستم های کامپیوتری با قدرت روزافزون به فعالیت های اش ادامه می دهد! پس به جای اینکه کیک تولدی به شکل اژدهای هفت سر برای اش آماده کنیم و یا با آتش دوزخ شمع های اش را روشن کنیم، به داستان خلقت و رشد اش در طول زمان می پردازیم و آرزو می کنیم که هیچ گاه ملاقات اش نکنیم.
ویروس کامپیوتری ۴۰ ساله شد - لوگکت


ادامه مطلب

سرچشمه : نگهبان


منتشر شده بوسیله سرویس خودکار 'شبکه انتشار' لوگکت

Similar Threads: