کلیک یک برنامه هفتگی علمی درباره موضوعات مختلف کامپیوتر و تکنولوژیهای نو است. بررسی وقایع و پیشرفتهای فناوری اطلاعات، محتوای اصلی این برنامه را تشکیل میدهد. ترفندهای کامپیوتری، آموزش و رفع اشکالها، معرفی وبسایت ها و گفت وگو با فناوران، پژوهشگران و متخصصان این علوم از بخشهای دیگر این برنامه است

BBC Persian - دانلود برنامه کلیک - 06.01.2011


دانلود برنامه کلیک فارسی محصول بی بی سی فارسی

Download Persian Click - BBC Persian - 06.01.2011 - Downloads

Watch Demo :Download

Publisher : bbcPersian.com/Click
Language : Persian
File Type : MP4

آرشیو برنامه های پیشین


Similar Threads: