این وبلاگ در جهت اعــــــــتلای فـرهنگ نماز و آشنایی با نماز است که ســـعی شده است به نــــــحوی احسن ساخته شود که در شأن نـــــــماز باشد.
امیدوارم لحظاتی را كه تو این وب سپری میكنید براتون بهترین دقایق باشه و مطالب این وبلاگ مورد استفاده قرار گیرد.
نظرات و انتقادات خود را می توانید با ایمیل در میان بگذارید.