تب بازیهای کامپیوتری همه جا را گرفته و بسیاری از خورههای بازی به هر دری میزنند تا از اخبار مربوط به جدیدترین بازیها با خبر شوند. دنیای بازی یک مجله الکترونیکی فارسیزبان است که هر دو هفته یکبار منتشر میشود و همه پلتفرمها از جمله کنسولها، پی سی، و تلفنها را پوشش میدهد. به معرفی بازیها میپردازد و اخبار مربوط به آنها را در سطح ملی و بینالمللی در اختیارتان میگذارد. ظاهراً فرصت همکاری با مجله هم برای علاقمندان وجود دارد. پس اگر در بازیهای کامپیوتری تخصص و دانش زیادی دارید میتوانید با سایت تماس بگیرید.