گالری هنر تهران ؛ گالری نقاشی ،فروش آثار هنری هنرمندان ایرانی