سفرباید سایتی است برای به اشتراک گذاردن تجربه های مسافرتی فارسی زبانان. شما می توانید مطالب، توصيه ها، پيشنهادات، اطلاعات و عکس های خود در مورد شهرهای مختلف جهان را برای ما بفرستید تا مطالب مربوط به اين شهرها در صفحه کشور مربوطه شان ايجاد يا کامل شود، یا می توانید با مراجعه به بخش های مختلف این سایت مطالب دیگران را بخوانید و براي سفرهاي احتمالي اطلاعات كسب كنيد.