اس ام اس و جوک جیگر (جیگر نامه سابق) - شايد درد من دليل خنده كسي شود؛ اما خنده من هرگز نبايد باعث درد كسي شود...