پایگاه خبری وب سایت های ایران (وبنا) پایگاه خبر ای است که اخبار فناوری اطلاعات را به صورت تخصصی در زمینه وب و اینترنت پوشش می دهد