• وبمستر

  by  Number of Views: 3914 
  1. Categories:
  2. Articles
  Article Preview

  مهم ترین دغدغه وبمسترها محافظ خود در برابر حملات خراب کاران و هکرهاست، امری که در این سالهای اخیر همواره رو به رشد بوده و توجه کارشناسان امنیتی را بیش از پیش به خود جلب کرده است.
  داشتن یک وبسایت امن مستلزم دارا بودن دانش لازم، میزبان امن و استفاده از نرم فزارها و سیستم های امن است، نکته بسیار مهم این ست که یک وبمستر میبایست نکات و مبانی پایه امنیت را به خوبی بشناسد و درک صحیحی از آن داشته باشد.

  در این مقاله چند راهکار بسیار مهم و مفید (لوگکت) جهت محافظ از وبسایت شما در برابر حملات شناخته شده ای نظیر Cross-Site Scripting، Local File Inclusion، SQL Injection را آموزش میدهیم.
  این مقاله صرفا برای سایت هایست که بر روی سرور Apache میزبانی میشوند و به .Htaccess دسترسی دارند، دسترسی به .Htaccess ممکن از سوی مدیر سرور محدود شده باشد، اگر اینچنین است این مقاله برای شما کارایی ندارد.
  ...