• Color Names

  Red color names

   IndianRedCD5C5C 
   LightCoralF08080 
   Salmon FA8072 
   DarkSalmonE9967A 
   LightSalmonFFA07A 
   Crimson DC143C 
   Red FF0000 
   FireBrickB22222 
   DarkRed 8B0000 

  Pink color names

   Pink FFC0CB 
   LightPinkFFB6C1 
   HotPink FF69B4 
   DeepPink FF1493 
   MediumVioletRedC71585 
   PaleVioletRed DB7093 

  Orange color names

   LightSalmon FFA07A 
   Coral FF7F50 
   Tomato FF6347 
   OrangeRedFF4500 
   DarkOrangeFF8C00 
   Orange FFA500 

  Yellow color names

   Gold FFD700 
   Yellow FFFF00 
   LightYellowFFFFE0 
   LemonChiffon FFFACD 
   LightGoldenrodYellowFAFAD2 
   PapayaWhipFFEFD5 
   Moccasin FFE4B5 
   PeachPuffFFDAB9 
   PaleGoldenrod EEE8AA 
   Khaki F0E68C 
   DarkKhakiBDB76B 

  Purple color names

   Lavender E6E6FA 
   Thistle D8BFD8 
   Plum DDA0DD 
   Violet EE82EE 
   Orchid DA70D6 
   Fuchsia FF00FF 
   Magenta FF00FF 
   MediumOrchid BA55D3 
   MediumPurple 9370DB 
   Amethyst 9966CC 
   BlueViolet8A2BE2 
   DarkViolet9400D3 
   DarkOrchid9932CC 
   DarkMagenta8B008B 
   Purple 800080 
   Indigo 4B0082 
   SlateBlue6A5ACD 
   DarkSlateBlue 483D8B 
   MediumSlateBlue7B68EE 

  Green color names

   GreenYellowADFF2F 
   Chartreuse7FFF00 
   LawnGreen7CFC00 
   Lime 00FF00 
   LimeGreen32CD32 
   PaleGreen98FB98 
   LightGreen90EE90 
   MediumSpringGreen00FA9A 
   SpringGreen00FF7F 
   MediumSeaGreen 3CB371 
   SeaGreen 2E8B57 
   ForestGreen228B22 
   Green 008000 
   DarkGreen006400 
   YellowGreen9ACD32 
   OliveDrab6B8E23 
   Olive 808000 
   DarkOliveGreen 556B2F 
   MediumAquamarine66CDAA 
   DarkSeaGreen 8FBC8F 
   LightSeaGreen 20B2AA 
   DarkCyan 008B8B 
   Teal 008080 

  Blue color names

   Aqua 00FFFF 
   Cyan 00FFFF 
   LightCyanE0FFFF 
   PaleTurquoise AFEEEE 
   Aquamarine7FFFD4 
   Turquoise40E0D0 
   MediumTurquoise48D1CC 
   DarkTurquoise 00CED1 
   CadetBlue5F9EA0 
   SteelBlue4682B4 
   LightSteelBlue B0C4DE 
   PowderBlueB0E0E6 
   LightBlueADD8E6 
   SkyBlue 87CEEB 
   LightSkyBlue 87CEFA 
   DeepSkyBlue00BFFF 
   DodgerBlue1E90FF 
   CornflowerBlue 6495ED 
   MediumSlateBlue7B68EE 
   RoyalBlue4169E1 
   Blue 0000FF 
   MediumBlue0000CD 
   DarkBlue 00008B 
   Navy 000080 
   MidnightBlue 191970 

  Brown color names

   Cornsilk FFF8DC 
   BlanchedAlmond FFEBCD 
   Bisque FFE4C4 
   NavajoWhiteFFDEAD 
   Wheat F5DEB3 
   BurlyWoodDEB887 
   Tan D2B48C 
   RosyBrownBC8F8F 
   SandyBrownF4A460 
   GoldenrodDAA520 
   DarkGoldenrod B8860B 
   Peru CD853F 
   ChocolateD2691E 
   SaddleBrown8B4513 
   Sienna A0522D 
   Brown A52A2A 
   Maroon 800000 

  White color names

   White FFFFFF 
   Snow FFFAFA 
   Honeydew F0FFF0 
   MintCreamF5FFFA 
   Azure F0FFFF 
   AliceBlueF0F8FF 
   GhostWhiteF8F8FF 
   WhiteSmokeF5F5F5 
   Seashell FFF5EE 
   Beige F5F5DC 
   OldLace FDF5E6 
   FloralWhiteFFFAF0 
   Ivory FFFFF0 
   AntiqueWhite FAEBD7 
   Linen FAF0E6 
   LavenderBlush FFF0F5 
   MistyRoseFFE4E1 

  Grey color names

   GainsboroDCDCDC 
   LightGreyD3D3D3 
   Silver C0C0C0 
   DarkGray A9A9A9 
   Gray 808080 
   DimGray 696969 
   LightSlateGray 778899 
   SlateGray708090 
   DarkSlateGray 2F4F4F 
   Black 000000